Târgu Mureş
05 Mar, Tuesday
3° C
TOP

Mutanti

Teatru­lui Studio ne aduce un nou proiect „MUTANŢI” în 21 ianurie 2017, de la ora 19! La spectacol s-au implicat stu­denţii diverselor spe­cial­izări ale Uni­ver­sității de Arte din Târgu-Mureș. Ast­fel încât, tex­tul spec­ta­colu­lui este scris de stu­denţii anu­lui I – Mas­terat – Scriere Dra­mat­ică, coor­don­ați pen­tru acest proiect de Peca Ște­fan.

Regia specat­colu­lui este sem­nată de Ovidiu Caita (cadru didac­tic aso­ciat al Uni­ver­sităţii de Arte, la spe­cializarea Artele Spec­ta­colu­lui — Regie). Scenografia de Ötves Annamária (stu­dentă în anul III la Scenografie și eveni­ment artis­tic). Miș­carea Scenică îi aparține unui stu­dent al UAT, Mario Garcia (absol­vent al spe­cial­izării Core­grafie și stu­dent al anu­lui III — Actorie). Video design asigurat de Lás­zló Erőss.

Texte și povești de:
Natalia Graur, Boris Cremene, Sandu Macrinici, Ioana Hogman, Daniel Oltean (stu­denți ai anu­lui I – Mas­terat de Scriere Dra­mat­ică ) si Peca Stefan.

Mutanti/ actorii: Lavinia Adela, Robert Oprea, Oana Cristiana Banuta, Bianca Andras, Ioana Hogman, Alex HîncuCristi Bojan  si Ciugulitu Csaba ( cu a lui “par­tic­i­parea mag­ică” )

Bilet: 10 RON (întreg), 5 RON (elevi, studenți și pensionari)
Rez­ervări: www.teatrulstudio.ro sau rezervari@teatrulstudio.ro

Ne vedem acolo! 🙂

Post a Comment